Nam nhi

Bình luận (1)

  1. Quang Dũng

    MV : Nam nhi

    Dân ca Quan họ

    Biểu diễn : Quang Dũng & Huyền Anh

    Bối cảnh : Chùa Bút Tháp _ Bắc Ninh và Chùa Bổ Đà _ Bắc Ninh