Nam nhi

Đóng góp: Quang Dũng

____ Lời Hát _____

Nam nhi..iii…đứng ở…trên…đời. Này chơi…ơ…trò, ối hử…hừ……là đất mấy lòng…giời, mấy gọi là ý giai

Này ố ai ơi, ông giời đã sinh, Nam với nữ iớ..đời ở đời, này ố ai ơi, ông giời đã sinh, Nam với nữ ớ..đời ở đời

Giai tài đây ô ai ơi, là tài gái sắc io, để vui chơi là chơi chốn này..này ố ai ơi…rồng được gặp mây

Lan với Huệ io, ngày một ngày, rồng được gặp mây,Lan với Huệ io, ngày một ngày

Để em là em thương nhớ i ơ,….để biết ngày là ngày nào quen…này ố ai ơi…con đường giàu sang

Xin chớ..i ớ đừng ngại ngùng, con đường giàu sang, Xin chớ..i ớ đừng ngại ngùng

Để em và ai lội suối..Để băng rừng là rừng tới đây, này ố ai ơi..,,rồng được gặp mây.

Lan với Huệ i ơ, bầy sánh bầy, này ố ai ơi..rồng được gặp mây

Lan với Huệ i ơ, bầy sánh bầy !...

Bình luận (0)