Lý giao duyên

Bình luận (1)

  1. Quang Dũng

    Câu hát : Lý giao duyên

    Dân ca Quan họ

    Biểu diễn : Quang Dũng & Huyền Anh

    Cảm ơn Quản trị Trang dã duyệt bài ạ !