Khúc hát dưới trăng thu

Đóng góp: SaoThuy1949

KHÚC HÁT DƯỚI TRĂNG THU

Hát chèo, điệu Du xuân

Soạn lời: Mai Văn Lạng


Bâng khuâng trăng đến bên thềm

Lời ru ngọn cỏ ướt mềm giọt sương

Dịu dàng câu hát nhớ thương

Gió xao xuyến gió, lòng vương vấn lòng


1/ Như i – đóa - sen hồng i - trăng ii khuya

Trăng khuya – như I - đóa - sen i hồng iii

Dịu dàng dịu - dàng e ấp i I , ới ơi a

Để - mặn i nồng - nên khúc du xuân, kìa bóng – trăng ii ngân

Gợi lòng ai - nhớ - muôn phần / kìa i bóng trăng ngân

Gợi lòng / ai i nhớ - muôn ii phần ii …


2/ Nỗi niềm i, nỗi niềm - gửi trong câu hát / i

Để - nên i vần I - tương I tư, ai ơi đêm trường nhớ trăng xưa

Bởi say trăng - nên đợi - i - nên chờ,

Ai ơi - đêm trường nhớ trăng xưa

Bởi say trăng - nên đợi - i nên - i i chờ


3/ Hương đêm – I - quyện - trong - khúc hát i

Để - tình i thơ thêm tình, ai ơi nhớ - trúc I xinh

Dưới trăng – mình i- hát I - một mình,

Ai ơi nhớ - trúc I xinh

Dưới trăng - mình i – hát i - một - I I mình iii …

Bình luận (0)