Khúc ca Xuân dâng Đảng

Đóng góp: Đinh Xuân Hội

Bình luận (1)

  1. Đinh Xuân Hội
    Bài hát trích trong Album "Tình em trong những khúc ca", gồm những bài hát Chèo và dân ca lời mới đầu tay của Đặng Hồng Vân, viết về Đảng, Bác, tình hữu nghị, tình yêu quê hương, lòng biết ơn cha mẹ, tình yêu ngành nghề...