Đội ta lớn lên cùng đất nước

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (2)

  1. SaoThuy1949

    Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ của tuổi thơ

  2. SaoThuy1949

    Sáu mươi năm trước chúng tôi đã cất cao tiếng hát này cùng niềm tự hào được lớn lên cùng đất nước.