Đò đưa

Đóng góp: Quang Dũng

Đò đưa

Hát chèo

Trình bày ; Quang Dũng

Chèo mở i í lá ra i i. Chiếc í phách nhất này ai ơi chèo mở lái i í ra i i i í ì i i
Phách nhì là chưa có vợ í í … a ới a mà để phách ba để phách ba chưa chồng,
chú ii chú ngũ liêu ơi thương lấy ơ lái cùng.
chàng rằng hỡi các chàng ơi, ới í í i này này thương thương lấy lái cùng í ì i cha có giận.
Có mui rồi ra có lái i I a ới a mà để như rồng như rồng có mây i.
chiếc i chiếc thuyền tiên lui xuống sánh bầy. chàng rằng hỡi các anh chàng ơi, ới í i ì.
Này này lui lui xuống ơ sánh bầy i cha có dận.
Lênh đênh là con chèo quế í i. a ới a mà để sánh bầy sánh bầy thuyền nan.
chiếc i chiếc túi thơ ơ bầu rượu với cây đàn. chàng rằng hỡi các anh chàng ơi ới í i ì
này này bầu bầu rượu với cây đàn khoan hỡi dô khoan la khoan hỡi dô khoan

Bình luận (0)