Điệu chèo dâng mẹ kính yêu

Đóng góp: Quang Dũng
Song ca : Quang Dũng và Thu Hậu

Bình luận (1)

  1. Quang Dũng
    Song ca : Quang Dũng & Thu Hậu