Cỏ ơi!

Đóng góp: Nguyễn Đình San
 CỎ ƠI !


Cỏ ơi! Khiêm nhường và mềm mại, ở những đâu nào ai có hay.
Cỏ ơi! Dẫu cho đời dày xéo mà vẫn tươi, vẫn vẹn nguyên sức sống tuyệt vời.
Cỏ ơi! Dù thời gian có trôi.
Dù cho người xa cách đôi nơi vẫn tìm về bên người.
Dù mùa đông vàng héo chẳng tươi.
Cỏ vẫn vươn lên dưới mặt trời.
Dù phong ba bão tố đập vùi, cỏ vẫn non xanh giữa đời.
Cỏ ơi! Khiêm nhường và mềm mại, ở những đâu nào ai có hay.
Cỏ ơi! Dẫu cho đời dày xéo mà vẫn tươi, vẫn vẹn nguyên sức sống tuyệt vời.
Cỏ ơi! Dù thời gian có trôi.
Dù cho người xa cách đôi nơi vẫn tìm về bên người.
Dù mùa đông vàng héo chẳng tươi.
Cỏ vẫn vươn lên dưới mặt trời.
Dù phong ba bão tố đập vùi, cỏ vẫn non xanh giữa đời.
Cỏ ơi! Cỏ ơi! Dẫu vời vợi mà sao lòng ta vẫn chờ đợi.
Cỏ ơi! Cỏ ơi! Cỏ ơi! Cỏ ơi! Cỏ ơi!


Bình luận (1)

  1. Nguyen Thi Phuc

    Nhạc sỹ Nguyễn Đình San vừa đàn vừa hát hay quá, nghe gần giống giọng NS Trần Tiến