Bến Thương

Đóng góp: Hạnh Thông Tây Hội

Bình luận (1)

  1. Hạnh Thông Tây Hội
    bài hát Trích Album Bến Nào, chuyển thể từ nguyên tác thơ Lan Hinh ( tức Trần Thị Lan)