Bến Mình

Đóng góp: Hạnh Thông Tây Hội

Bình luận (1)

  1. Hạnh Thông Tây Hội

    Bài dân ca chuyển thể từ thơ Lan Hinh,