Bến Kỳ

Đóng góp: Hạnh Thông Tây Hội

Bình luận (2)

  1. Hạnh Thông Tây Hội

    Bài hát chuyển thể từ thơ Lan Hinh

  2. lhn.101263

    Làn điệu "Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu", chứ không phải là "Chin khôn ..." thưa bạn ĐXH!