Bến Họa

Đóng góp: Hạnh Thông Tây Hội

Bình luận (1)

  1. Hạnh Thông Tây Hội

    Bài hát phổ từ nguyên tác thơ Lan HInh