Bác đang cùng chúng cháu hành quân

Đóng góp: SaoThuy1949

Bản nhạc

BÁC ĐANG CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN


1-
Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận
Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác.
Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người
Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời.
Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi
Đi ta đi giải phóng miền Nam
Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược
Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi.
Lời Bác thúc giục chúng ta,
Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.

2-
Năm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch.
Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn in bóng hình của Bác
Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ
Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào
Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao.
Đi ta đi giải phóng miền Nam,
Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược
Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
Lời Bác vang lệnh tiến công.
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.

3-
Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời
Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng.
Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm
Gian nan nào bằng lòng hờn căm cao ngút trời.
Miền Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi
Ta xông lên giải phóng thành đô,
Phá hết bốt đồn quét sạch hết quân xâm lược.
Vì độc lập tự do quyết giành ấm no giành lấy những mùa Xuân
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân...

Bình luận (0)