Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Đóng góp: SaoThuy1949

Bản nhạc

AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG


Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam.
 
Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh
Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài
Bác chúng em nước da nâu vì sương gió
Bác chúng em thề cương quyết trả thù nhà.
 
Hồ Chí Minh kính yêu!
Chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu!
Bác đã bao phen bôn ba nước ngoài vì giống nò.
i
Bác nay tuy đã già rồi
Già rồi nhưng vẫn vui tươi
Ngày ngày chúng cháu ước mơ
Mong sao Bác sống muôn đời
Để dẫn dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người
Hồ Chí Minh kính yêu!
Chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu!
Chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm...


Bình luận (2)

  1. SaoThuy1949

    VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHẠC SĨ CỦA TUỔI THƠ

  2. SaoThuy1949

    Kính mời mọi người cùng nghe