Quy định
1. Quy định về việc đặt nickname:- Nickname đăng ký phải trong sáng, không gây hiểu lầm với tên hoặc tổ chức khác, không đặt tên trùng với tên các danh nhân, vị lãnh tụ của Việt Nam hoặc thế giới.2. Quy định về đặt ảnh đại diện- Ảnh đại diện (avatar) phải trong sáng, phù hợp với chuẩn mực, thuần phong mỹ tục Việt Nam3. Quy định về bình luận:- Bình luận phải đúng chủ đề, hoặc xoay quanh, làm rõ hơn cho chủ để đang trao đổi- Bình luận phải có dấu tiếng Việt đầy đủ nếu định diễn đạt bằng tiếng Việt- Bình luận hạn chế sai lỗi chính tả- Người bình luận phải có thái độ tôn trọng các thành viên, nghệ sĩ, nhạc sĩ...khác trên trang nhạc- Không bình luận các vấn đề liên quan đến chính trị- Nội dung bình luận phải trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt Nam- Không quảng cáo, tự lăng xê các bản thu của chính mình (nếu là thành viên), hoặc tác phẩm (nếu là tác giả)