Quảng cáo

Những quảng cáo xuất hiện trên Bài ca đi cùng năm tháng có 2 loại:

- Không phát sinh lợi nhuận: Đây là những quảng cáo của chính trang nhạc nhằm quảng bá cho các tính năng mới, những sự kiện liên quan đến trang nhạc.

- Phát sinh lợi nhuận: Những quảng cáo trên trang nếu phát sinh lợi nhuận chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động trang web. Bao gồm tiền thuê máy chủ, chi phí domain, lập trình...

Ngoài những loại quảng cáo trên, Bài ca đi cùng năm tháng không có chủ trương thương mại hóa bằng quảng cáo.

Bình luận (0)