Nghe các ca khúc của Tốp ca hai phường xoan Kim Đức, Phượng Lâu