Nghe các ca khúc của Hợp ca nam nữ Đoàn Văn công Giải phóng