Trần Nhơn

Ông nguyên là thứ trưởng Bộ Thủy lợi, được đào tạo ở một nước XHCN. Yêu âm nhạc, ông đã sáng tác nhiều ca khúc

Các ca khúc do Trần Nhơn sáng tác (8)

Bình luận (0)