Thế Duy

Tốt Nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội

Hiện nay là: Hội viện hội Âm Nhạc Hà Nội

Hội Viên hội Mỹ Thuật Hà Nội

Đã được Hội Âm nhạc Hà Nội tặng thưởng giải B cho ca khúc "Mối Tình Đầu" (1996) và Giải thưởng Âm Nhạc Tuổi Trẻ cho ca khúc "Tôi yêu Câu Dân Ca" (1992)

Các ca khúc do Thế Duy sáng tác (4)

Bình luận (0)