Smetana

    Bedřich Smetana là nhà soạn nhạc Séc. Ông là người đi đầu trong việc phát triển phong cách âm nhạc đồng nhất với khát vọng đất nước đọc lập. Ở đất nước ông, ông được coi như người cha của nền âm nhạc Séc. Ở ngoài nước ông được biết nhiều nhất với vở opera Cô dâu bị bán, giao hưởng Tổ quốc tôi và bản ngũ tấu đàn dây Cuộc đời tôi

Các thể loại khác do Smetana sáng tác (1)

Bình luận (0)