Scarlatti

    Giuseppe Domenico Scarlatti là nhà soạn nhạc người Ý đã dành phần lớn cuộc đời của mình trong việc phục vụ các gia đình hoàng gia Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Về mặt thời gian ông được xếp vào thời kì Ba-rốc mặc dù âm nhạc của ông ảnh hưởng đến sự phát triển của phong cách Cổ điến.

Các thể loại khác do Scarlatti sáng tác (7)

Bình luận (0)