Reicha

Anton Reicha là nhà soạn nhạc gốc Czech nhập quốc tịch Pháp. Là nguopwif cùng thời và là bạn thân của Beethoven. Ông được nhớ đến về đóng góp quan trọng cho lí thuyết ngũ tấu bộ hơi và vai trò một nhà sư phạm âm nhạc, học trò của ông có Franz Liszt và Hector Berlioz.                            

Các thể loại khác do Reicha sáng tác (5)

Bình luận (0)