Prokofiev

    Sergei Sergeyevich Prokofiev là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano Liên Xô. Ông là một trong những người thúc đẩy những trào lưu mới của âm nhạc hiện đại. 

Các thể loại khác do Prokofiev sáng tác (12)

Bình luận (0)