Phương Nam

Trong chiến tranh là nhạc công violon ở Đoàn văn công Trị-Thiên. Sau thống nhất đất nước về công tác biên tập tại Ban văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam (phòng Ca nhạc)

Các ca khúc do Phương Nam sáng tác (5)

Các thể loại khác do Phương Nam sáng tác (1)

Bình luận (0)