Phan Trần Bảng
Ông sinh ngày 1 tháng 9 năm 1933 ở Đức Phong, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trú quán tại quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên là chuyên viên nghiên cứu sư phạm âm nhạc thuộc Viện Khoa học Giáo dục. Đã nghỉ hưu.Phan Trần Bảng tham gia văn nghệ từ nhỏ trong vùng tự do thuộc Liên khu IV cũ. Ông tự học nhạc và tập sáng tác rất sớm. Từ 1950 đến 1960, ông là nhạc sĩ sáng tác thuộc Chi hội Văn nghệ Liên khu IV. Từ 1960 đến 1962, ông giảng dạy âm nhạc lớp Sư phạm Nhạc Họa. Từ 1962 đến 1972, làm công tác âm nhạc tại Trường Trung cấp Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa. Từ 1972 đến 1993, ông là tổ trưởng bộ môn giáo dục nghệ thuật, chuyên viên nghiên cứu sư phạm âm nhạc thuộc Viện Khoa học Giáo dục.Phan Trần Bảng viết nhiều cho thiếu nhi. Nhiều bài hát thiếu nhi của ông được phổ biến rộng rãi như: Trường em xinh, làng em đẹp; Bài ca đi học; Nghé ơi; Cái bống; Mùa sim chín...Phan Trần Bảng say mê nghiên cứu khoa học sư phạm âm nhạc cho trẻ em và đã có nhiều đóng góp đáng kể.Ông là đồng tác giả và chủ biên nhiều sách giáo khoa âm nhạc: Âm nhạc I (Nxb. Giáo dục, 1984); Âm nhạc I thực nghiệm (Viện Khoa học Giáo dục); Âm nhạc 6, 7, 8 (Viện Khoa học Giáo dục); Hát nhạc 4 (Nxb. Giáo dục, 1994); Hướng dẫn dạy hát nhạc (Nxb. Giáo dục, 1996).Ông được Giải thưởng về lý luận của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1996, 2011.