Nguyễn Việt Hoàng
Những tác phẩm: - Tiếng đàn - Ru anh nằm lại - Mưa cuối mùa rơi muộn - Tâm sự với nàng vọng phu - Chòng chành đêm Quảng Trị -Thao thức bóng quê Giải thưởng : - “giải thưởng âm nhạc tuổi trẻ 1993″ - “Tặng thưởng tác phẩm âm nhạc hay nhất năm 2003″