Nguyễn Hữu

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu sinh ngày 6 tháng 1 năm 1933, quê ở Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Tây. Đã mất năm 1989

Nguyễn Hữu tham gia hoạt động âm nhạc từ năm 1946 qua các đơn vị Đội Vũ trang Tuyên truyền; Đoàn Văn công F.304; Đoàn Văn công Quân khu III, từ năm 1956 chuyển về Ty Văn hóa Hà Đông (nay là Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tây).

Ông đã qua các lớp đào tạo: 1959-1960, lớp Trung cấp Âm nhạc do Vụ Nghệ thuật Bộ Văn hóa mở; năm 1965-1970, học Đại học Sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam.

Những tác phẩm tiêu biểu, về ca khúc có: Bóng đa Bác Hồ, Chiều sông Đà, Sông Đà vẫy gọi, Người yêu trên đồng lúa; về khí nhạc có: Biến tấu cho đàn bầu, và viết một số nhạc cho sân khấu, múa rối.

Các ca khúc do Nguyễn Hữu sáng tác (2)

Tư liệu liên quan (5)

Bình luận (0)