Martinů
Bohuslav Martinů là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn violon, nhà sư phạm người Séc. Ông là một trong những nhà soạn nhạc lớn nhất của Séc thế kỷ XX. Ông đã viết 6 symphony, 5 concerto, 4 vở ballet và nhiều tác phẩm khí nhạc khác.