Mahler
Gustav Mahler là một nhà soạn nhạc và nhạc trưởng người Bohemia - Áo. Trong thời của mình, Mahler được biết đến như là một chỉ huy dàn nhạc opera có tiếng và sau đó được thừa nhận là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất cuối thời kỳ lãng mạn