Machaut

    Guillaume de Machaut (đôi khi viết Machault) là một nhà thơ, nhà soạn nhạc Pháp thời Trung cổ. Ông sáng tác nhiều phong cách hình thức khác nhau, nổi bật với ars nova.

Các thể loại khác do Machaut sáng tác (7)

Bình luận (0)