Lalo

Edouard Lalo là nhà soạn nhạc Pháp, sinh ở Lille miền Bắc nước Pháp. Thời niên thieus ông học ở nhạc viện thành phố Lille. Từ 16 tuổi ông học ở Nhạc viện Paris dưới sự hướng dẫn của Francois Antoine Habeneck. Trong nhiều năm ông làm việc với tư cách là nhạc công và thầy dạy đàn dây. Năm 1848 ông và các bạn thành lập Tứ tấu Armingaud, ông chơi viola và sau đó chơi violon hai. Các tác phẩm sớm nhất còn sót lại của Lalo là ca khúc và nhạc thính phòng. Hai bản giao hưởng đầu tiên đã bị hư hỏng. 

Các thể loại khác do Lalo sáng tác (8)

Bình luận (0)