Huỳnh Minh Siêng

Huỳnh Minh Siêng là một trong những bút danh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Xin xem thêm mục Lưu Hữu Phước.

Các ca khúc do Huỳnh Minh Siêng sáng tác (12)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (0)