Hồ Hiền An

Nguyên công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông còn có bút danh Hiền An. Làm công tác biên tập âm nhạc. Sáng tác không nhiều. Đã mất.

Các ca khúc do Hồ Hiền An sáng tác (3)

Bình luận (0)