Giordani

Tommaso Giordani là nhà soạn nhạc Italia, sinh ở Napoli trong một gia đình làm âm nhạc. Ông học nhạc ở Napoli rồi chuyển sang Luân-đôn năm 1752 với gia đình. Sau 3 năm ở Covent Garden ông công bố opera hài đầu tiên. Nawm1762 ông xuát hiện ở Nhà hát Hoàng gia Haymarket với tư cách ca sĩ. Năm 1764 ông chuyển sang Dublin, là một trong những nhạc công chính của thủ đô từ 1764 đến 1781. Sau đó ông trở về Luân-đôn 2 năm rồi quay lại Dublin sống đến cuối đời.                                     

Các thể loại khác do Giordani sáng tác (1)

Bình luận (0)