Franck
César-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert Franck là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, organ và dạy nhạc người Pháp gốc Bỉ. Ông là một trong những người có ảnh hưởng tới âm nhạc Pháp thế kỷ XIX.