Fauré

    Gabriel Urbain Fauré là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn organ và piano người Pháp. Ông là một trong những nhà soạn nhạc xuất sắc của Pháp thế kỷ XIX. Phong cách âm nhạc của ông ảnh hưởng đến nhiều nhạc sĩ thế kỉ 20

Các thể loại khác do Fauré sáng tác (40)

Bình luận (0)