Dunn

Aaron Dunn là Giám đốc marketing sản phẩm của hãng Box, ông cũng dành thì giờ rỗi để thúc đẩy sự tiếp cận âm nhạc với Musopen.org, một trang web phi lợi nhuận phổ biến âm nhạc bằng cách tạo ra các nguồn miễn phí và phương tiện dạy nhạc. Musopen là thư viện âm nhạc miễn phí bản quyền với hơn 5.000 bản thu, 20.000 bản nhạc, hàng năm có 5 triệu người xem và hơn 80.000 thành viên.

Các thể loại khác do Dunn sáng tác (3)

Bình luận (0)