Dukas

Paul Abraham Dukas là nhà soạn nhạc, nhà phê bình, nghiên cứu và dạy nhạc Pháp.                                       

Các thể loại khác do Dukas sáng tác (1)

Bình luận (0)