Czerny

    Carl Czerny là một nghệ sĩ dương cầm, nhà soạn nhạc và giáo viên piano người Áo. Ông được nhớ đến nhiều nhất với những cuốn sách dạy cách luyện đàn piano. Czerny sinh ra tại Viên trong một gia đình gốc Séc

Các thể loại khác do Czerny sáng tác (1)

Bình luận (0)