Alkan

Charles-Valentin Alkan là nhà soạn nhạc Pháp và là một trong những nghệ sĩ piano bậc thầy thời của ông. Sự gắn bó với nguồn gốc Do-thái của ông thể hiện trên cả hai phương diện : cuộc sống và tác phẩm. Ông vào học Nhạc viện Paris lúc 6 tuổi, nhận dược nhiều giải thưởng và khi trưởng thành là một nghệ sĩ lớn và là thầy giáo. Ngay từ khi còn trẻ ông đã hoạt động xã hội vbaf là bạn của thân của nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng kể cả Eugene Delacroix, Franz Liszt và Ferederic Chopin. Ông dần lạnh nhạt với bục hòa nhạc sau năm 1848 và sống một cuộc sống ẩn dật ở Paris cho đến khi mất. Giống Chopin, Alkan hầu như chuyên viết cho đàn có bàn phím, trong trường hợp của Alkan, đàn phím bao gồm cả organ và pedalier (piano có bảng bàn đạp) mà ông được ghi nhận là người biểu diễn.

Các thể loại khác do Alkan sáng tác (1)

Bình luận (0)