Mạnh Thắng (đàn bầu)
Tên khai sinh của ông là Nguyễn Mạnh Thắng, quê ở Hà Nội. Nguyên công tác tại Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.Nghệ sĩ Mạnh Thắng là nghệ sĩ độc tấu đàn bầu thế hệ đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài những sân khấu trong và ngoài nước, ông còn biều diễn ở nhiều chiến trường phục vụ bộ đội trong thời chiến tranh. Tiếng đàn bầu của ông đã góp phần giới thiệu tâm hồn dân dộc Việt Nam với nhiều bạn bè thế giới một cách xuất sắc, đã một thời là niềm tự hào của những cộng đồng người Việt xa Tổ quốc.Ngoài ra, ông còn viết một số tác phẩm cho đàn bầu diễn tấu và một số giáo trình đàn bầu. Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1984.