Huyền Phin
Là diễn viên đơn ca của Đoàn Ca múa kịch Thái Bình, vừa hát tân nhạc , vừa hát cả chèo, hiện là Phó trưởng Đoàn Ca múa kịch Thái Bình. Chị đã được phong tặng danh hiệu NSƯT.