Hợp ca nam nữ Đoàn Văn công Giải phóng

Các ca khúc do Hợp ca nam nữ Đoàn Văn công Giải phóng trình bày (2)

Bình luận (0)