Hồ Mộ La

Xuất thân trong một gia đình cách mạng lưu vong nhiều năm tại Trung quốc và bà sinh ra tại Trung Quốc. Năm 1946 trở về Việt Nam. Năm 1950 khi mới19 tuổi,  bà đã là giáo viên Trung văn và làm phiên dịch. Năm 1956 bà làm phiên dịch cho chuyên gia ở lớp thanh nhạc đầu tiên của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị rồi ở lại làm diễn viên của Đoàn. Tháng 8-1959 được cử đi học Thanh nhạc tại Liên Xô. Tốt nghiệp về nước năm 1966 bà làm công tác tập huấn cho các đoàn văn công quân đội, từ năm 1967 là Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc Trường Nghệ thuật Quân đội. Bà ít đi biểu diễn hay thu thanh nhưng đã đào tạo nhiều ca sĩ có tên tuổi. Bà còn dịch từ tiếng Nga và tiếng Trung nhiều tài liệu âm nhạc, sách giáo khoa âm nhạc.

Các ca khúc do Hồ Mộ La trình bày (2)

Tư liệu liên quan (2)

Bình luận (0)