Diệu Linh
Diệu Linh tên đầy đủ là Vũ Diệu Linh. Thập kỉ 80-90 chị là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Từ đầu những năm 2000 chị chuyển về Nhạc viện Hà Nôi (nay là Học viện âm nhạc quốc gia) học cao học, có bằng Thạc sĩ và làm công tác giảng dạy thanh nhạc.