Ánh Tuyết (bộ gõ)

Ánh Tuyết là thành viên Đoàn nhạc gõ Phù Đổng, một nhóm nhạc gia đình do nghệ sĩ Đức Dậu làm trưởng nhóm, chuyên về các nhạc cụ gõ như các loại trống, phách, cồng, chiêng, não bạt…, hoạt động tại TP Hồ Chí Minh.

Các ca khúc do Ánh Tuyết (bộ gõ) trình bày (1)

Bình luận (0)