Trên tầng cao

Đóng góp: BigGuy

Bình luận (3)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Chương trình phát thanh Kinh tế VOV1, nay chắc cũng thay đổi rồi.

  2. yeunhacdo1971

    Chương trình tên gì vậy bác ?

  3. Vũ Đăng Dũng

    Đoạn từ 0:27 - 0:42 cũng được Đài TNVN sử dụng làm nhạc hiệu cho 1 chương trình phát thanh của đài.