The song my mother taught me

Đóng góp: Anh Thư

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Nghệ sĩ trình bày bản này là Yo Yo Ma, nghệ sĩ cello nổi tiếng thế giới người Mỹ gốc Trung Quốc (sinh năm 1955 tại Pháp).